Stichting

Stichting

1.) Geschiedenis

Naam:

‘Stichting Wereldlichtjesdag Dronten’,
RSINnr 858205245

De Stichting Wereldlichtjesdag Dronten heeft een verzoek ingediend om aangemerkt te worden als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

Het organiseren van een  jaarlijkse bijeenkomst voor ouders / familie van overleden kinderen op Wereldlichtjesdag in de gemeente Dronten;

Het maatschappelijk inbedden en begrijpelijk maken van rouwprocessen voor inwoners van de gemeente Dronten door het richten van aandacht van op dat verlies van een kind en de complexe rouwprocessen die daarbij horen;

Het oprichten en in stand houden van een gedenkplaats in de gemeente Dronten waar ouders hun verloren kind figuurlijk een plek kunnen geven en vrede kunnen zoeken met het verlies;

Het actief uitnodigen van ouders (middels internet, posters, flyers, krantenartikelen) die een kind hebben verloren;

De continuïteit van de jaarlijkse Wereldlichtjesdag borgen door het opzetten van een vrijwilligerspool voor onderhoud van het monument en ondersteuning van de bijeenkomst op Wereldlichtjesdag;

Het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door al datgene te doen of te laten verrichten wat naar oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
De stichting concretiseert de doelen elke 5 jaar in een beleidsplan.

De stichting heeft geen winstoogmerk, de bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. Doelen worden gerealiseerd door belangeloze inzet van vrijwilligers. Eventuele kosten worden betaald uit opbrengsten van sponsoring en schenkingen (ANBI)

 

Beleidsplan 2017 - 2022

 

Activiteit Planning Af?
2017
oprichting stichting Wereldlichtjesdag Dronten bij notaris 5 december 2017 ja
instellen bestuur ja
Opzetten internetcommunicatie (website) ja
instellen ontwerpgroep monument ja
starten fondsenwerving (sponsoren) uit de netwerken ja
Voorbereiding organisatie WLD december 2017 ja
4e bijeenkomst Wereldlichtjesdag Dronten

 

10 december 2017 ja
2018
6 bestuursvergaderingen  plannen ja
1e fase monument gereed Juni 2018 ja
monument klaar, onthulling met sponsoren, schenkers en vrijwilligers Oktober 2018 ja
Fondsenwerving doorzetten.
Voorbereiding organisatie WLD december 2018
5e bijeenkomst Wereldlichtjesdag Dronten

 

9 december 2018  
2019
6 bestuursvergaderingen  plannen
Aanstellen 5e bestuurslid Januari 2019
Jaarverslag 2018 publiceren op website Mei 2019
Fondsenwerving doorzetten.
Onderhoud plannen, uitvoering door vrijwilligers September 2019
Bijeenkomst voor (potentiële) sponsoren, schenkers en vrijwilligers Oktober 2019
Voorbereiding organisatie WLD december 2019
6e bijeenkomst Wereldlichtjesdag Dronten

 

8 december 2019  
2020
6 bestuursvergaderingen  plannen
Jaarverslag 2019 publiceren op website Mei 2020
Fondsenwerving doorzetten.
Onderhoud plannen, uitvoering door vrijwilligers September 2020
Bijeenkomst voor (potentiële) sponsoren, schenkers en vrijwilligers Oktober 2020
Voorbereiding organisatie WLD december 2020
7e bijeenkomst Wereldlichtjesdag Dronten

 

13 december 2020  
2021
6 bestuursvergaderingen  plannen
Jaarverslag 2020 publiceren op website Mei 2021
Fondsenwerving doorzetten.
Onderhoud plannen, uitvoering door vrijwilligers September 2021
Bijeenkomst voor (potentiële) sponsoren, schenkers en vrijwilligers Oktober 2021
Voorbereiding organisatie WLD december 2021
8e bijeenkomst Wereldlichtjesdag Dronten

 

12 december 2021  
2022
6 bestuursvergaderingen  plannen
Jaarverslag 2021 publiceren op website Mei 2022
Fondsenwerving doorzetten.
Onderhoud plannen, uitvoering door vrijwilligers September 2022
Bijeenkomst voor (potentiële) sponsoren, schenkers en vrijwilligers Oktober 2022
Voorbereiding organisatie WLD december 2022
9e bijeenkomst Wereldlichtjesdag Dronten

 

11 december 2022  

 

 

Algemeen verslag 2012 - 2018

In 2013 signaleerden wij dat in de gemeente Dronten een plek ontbrak waar ouders van overleden kinderen konden rouwen en gedenken. Volatus Uitvaartzorg nam samen met de Gemeente Dronten en de beheerder van de Algemene Begraafplaats De Wissel in 2013 het initiatief om Wereldlichtjesdag in de gemeente Dronten te gaan organiseren. De eerste bijeenkomst vond plaats op 9 december 2014. Na het eerste jaar zijn in 2015 Pien Gouka van Monuta en Marie Catrien van den Dries van Yarden aangesloten bij de organisatie.

In deze periode is jaarlijks op Wereldlichtjesdag een buitenbijeenkomst georganiseerd op begraafplaats De Wissel in Dronten. Op 9 december 2018 vindt alweer de 5e Wereldlichtjesdag Dronten plaats.
Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken en naar muziek geluisterd. Voor ouders die dat wilden was er de mogelijkheid een lichtje aan te steken. Sommige plaatsen dat op de centrale plek, andere kozen ervoor het lichtje op het graf van hun overleden kind te zetten.
Het bleek al snel dat er mensen zijn die geen duidelijk plekje hebben om hun overleden kind te herdenken. Niet alleen op deze specifieke avond, maar het hele jaar door. En dat daar wel behoefte aan was

“Er zijn ouders die geen grafje hebben. Ouders waar het kindje na de geboorte is weggehaald. Geen tastbare plek om te herinneren. Of ouders die moesten verhuizen en het graf achter hebben moeten laten. Er zijn ouders die later toch graag ergens een houvast willen hebben om te gedenken. Na een crematie en verstrooiing kan deze wens alsnog ontstaan.”

Voor al deze ouders is nu een plek ingericht op de algemene begraafplaats De Wissel te Dronten. Een monument waar de naam van hun overleden kind  gelezen kan worden op een naamplaatje. Een plek waar een herinnering, een kaarsje of bloemetje geplaatst mag worden.

Nadat in 2017 het stichtingsbestuur was gevormd hebben we een aantal mensen gevraagd om in een ontwerpgroep voor het monument zitting te nemen. Deze groep is gestart met het ontwerpen en telkens uitgebreid met deskundigen om het monument te realiseren. Dat was een creatief proces waar alle mensen en bedrijven belangeloos aan meewerkten. Tegelijkertijd is er in verschillende netwerken geworven voor sponsoren. Dat zijn er inmiddels 18.

Na een aantal maanden, de benodigde vergunningen waren binnen is in januari 2018 gestart met de uitvoering van het ontwerp voor het monument. Dit monument kreeg de basale vorm in de eerste maanden van 2018.
Inmiddels is het Monument voor het overleden kind in oktober 2018 definitief gerealiseerd.

 

Bestuurssamenstelling

Functie Naam Adres
Voorzitter Karin Hofstede De Tjonger 14 G, 8253 PZ Dronten
Secretaris Marie-Catrien van den Dries idem
Penningmeester Femke Verhoef – van Leeuwen idem
Algemeen lid Pien Gouka idem
Algemeen Bestuurslid Ina de Weerd idem

 

Contactgegevens

Stichting Wereldlichtjesdag Dronten
A -               De Tjonger 14G, 8253 PZ Dronten
T -               +316-13 34 77 96
EM -             info@wereldlichtjesdagindronten.nl
WWW -         www.wereldlichtjesdagindronten.nl

Balans -, W&V 2021 Stichting Wereldlichtjesdag Dronten

Stichting

Wees welkom als sponsor!

Wilt u ons ook sponsoren? Kleine of grote bedragen zijn meer dan welkom!

Het monument voor het overleden kind is inmiddels gerealiseerd op de Begraafplaats de Wissel te Dronten.

Toch kunnen we alle nieuwe bijdragen goed gebruiken!

Bedankt alvast!

Stichting Wereldlichtjesdag Dronten

NL 56 RABO 0326 7798 25
Onder vermelding van donatie