avond

Beste kijkers van Wereldlichtjesdag 2021

De avond zelf op 2021

We hebben, helaas alweer voor de tweede keer, een avond met alleen een livestream* moeten organiseren. Corona gooide weer roet in het eten.
Maar zoals beloofd, we zijn er elk jaar. Zo ook dit jaar. Dit was het programma van 2021.

Programma:

Na openingsmuziek volgde een gedicht en een welkomstwoord door de voorzitter van WLD.
Marjan Verbraak, heeft woorden gesproken over het werk van Humanitas Dronten.

Vervolgens een mooi lied, speciaal geschreven en uitgevoerd door Hans Jansen met aansluitend het verhaal van moeder Ina de waard over het verlies van haar dochter Melissa.

Daarna werden de namen van overleden kinderen genoemd en kon iedereen thuis, en wij op de begraafplaats in de zuil van het Monument voor het Overleden Kind, een kaarsje aansteken.

Anne Pien van Wees sloot de avond af met het lied Precious Child.
Daarna waren we stil.

De meeste mensen waren thuis.
Wij stonden rond het Monument voor het Overleden Kind.
Maar we hebben zeker aan elkaar gedacht.

*livestream door https://fp-video.nl

Beste kijkers van Wereldlichtjesdag 2020

Aan het begin van dit jaar konden wij, als Stichting Wereldlichtjesdag Dronten, niet voorzien dat het jaar 2020 zo anders zou verlopen. Corona is geen teamspeler.

In september van dit jaar hebben wij de knoop doorgehakt om Wereldlichtjesdag niet te organiseren op de manier zoals we dat ieder jaar deden. En ook was direct duidelijk dat het toch door moest gaan. Afzeggen hoort niet bij ons. Verdriet werkt zo ook niet.

We kozen daarom voor een livestreamverbinding op de avond zelf. Tevens was er de mogelijkheid om overdag een kaarsje voor uw overleden kind aan te steken bij het Monument. Tussen 11.00 en 16.00 uur stond er een tafel met kaarsjes klaar en waren wij aanwezig om u te ontvangen.

Deze boodschap was te lezen in de Drontenaar, de Flevopost en bij Omroep Flevoland.

We stonden overdag met liefde op Algemene Begraafplaats De Wissel.

40 Ouders met broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en overige familie en vrienden zijn gekomen. Heel bijzonder om zo contact te hebben met jullie. We hebben geluisterd naar de verhalen van verdriet en we hebben de bedankjes gehoord voor het jaarlijks organiseren van Wereldlichtjesdag. Voor ons fijn er te zijn. Dank ook voor de gulle bijdragen in onze collectebus. En dank voor de giften direct op de bankrekening.

Vanaf 16.00 uur werd bij het Monument voor het overleden kind alles ingericht voor de avond. De fakkels en kaarsen werden aangestoken bij de door jullie aangestoken kaarsjes. De saxofoonspelers van Strax en de zangeres Anne Pien van Wees kwamen aan en de livestreamverbinding door Frans Pol werd gelegd.

Kwart voor zeven zijn we met de aanwezige vrijwilligers vanaf het hek gaan lopen. De klok luidde kort, zoals altijd, en u zag ons bij het monument arriveren. De klanken van de saxofonisten waren te horen op de achtergrond.

Allereerst werd het gedicht gelezen. Na een woord van welkom door de voorzitter werden alle kindernamen opgelezen. In het poortje van het monument plaatsten we een aangestoken kaars. Een moment van stilte. Toen zong Anne Pien het lied Precious Child.

Zoals aangekondigd, werd daarna niet meer gesproken. Alles was al gezegd met de combi van muziek, gedicht, de kindernamen, het aansteken van de kaarsjes en de stilte. Meer hoefde niet.

De klanken van de saxofoons sloten de avond af.

Er kwamen veel reacties, hieronder een paar.

  • We willen jullie bedanken voor de mooie, bijzondere uitzending van Wereldlichtjesdag in Dronten. Ook onze familie en vrienden, die vanuit huis meekeken, vonden het heel mooi. We voelden ons op deze manier toch met elkaar verbonden
  • Hierbij willen wij u complimenteren met de uitvoering van de online uitzending van Wereldlichtjesdag 2020.
  • Ondanks alle corona beperkingen zijn jullie er in geslaagd er iets indrukwekkends van te maken.

Tot  eind december was de uitzending nog te zien zijn op onze site. Er waren mensen die eindelijk mee konden kijken vanuit het buitenland. Het was mooi dit te kunnen organiseren.

Dank voor jullie begrip om de avond niet fysiek maar met de livestream te organiseren. Voor 2021 hopen we weer een “gewone” avond te organiseren.

We wensen jullie allemaal het goede voor het nieuwe jaar en sterkte met het verdriet dat elk nieuwe jaar toch weer met u meegaat.  Tot volgend jaar!

Pien, Marie-Catrien, Femke, Ronald, Henk, Jacco en Karin

Foto Gallerij

De avond van Wereldlichtjesdag in Dronten 2018.

Ook dit jaar kijken we, als bestuur van Stichting Wereldlichtjesdag Dronten, terug op een bijzonder jaar. Het jaar waarin we, met veel sponsoren en vrienden en de Gemeente Dronten, het ‘Monument voor het Overleden Kind’ hebben gerealiseerd.

En op 9 december 2018 bij de Wereldlichtjesdag bijeenkomst, kreeg het ‘Monument voor het Overleden Kind’ een centrale plaats.

De avond begint voor het hek. We wachten gezamenlijk tot het hek van de begraafplaats De Wissel geopend wordt. De beheerder van de begraafplaats laat de klok kort luiden.

In stilte lopen we met elkaar. De zachte klanken van de brassband Amor Musea uit Swifterbant komen ons tegemoet. We lopen tussen het licht van fakkels naar voren. Een hart van licht ligt op de grond. Zoveel kaarsen. Zo indrukwekkend in het donker van de begraafplaats.

    

Als iedereen staat en de muziek stopt wordt er een gedicht, speciaal geschreven voor deze avond door Floortje Agema, voorgedragen. Daarop volgt een woord van ontvangst door dhr. Ton van Amerongen, wethouder van de gemeente Dronten. Mooie zachte woorden en hij eindigt met de woorden uit ‘Het testament’ een lied van Bram Vermeulen.

Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

De muziek van Amor Musea maakt dat die laatste zinnen van de wethouder nog even bij ons blijven.

Dan worden de namen van alle kinderen, groot en klein, genoemd. Zoveel namen in alle stilte over ons heen. Iedereen is muisstil als alle namen worden gehoord en even tussen ons in komen staan. Zoveel namen, nog zoveel verdriet. Een uitnodiging om de kaarsjes te gaan aansteken is voor velen het moment waarop ze met elkaar als familie of vrienden het verdriet delen. Zoveel kaarsjes, licht om ons heen.

Tijdens het lied ‘Precious Child’, gezongen door Bob Boevé, houden mensen het kaarsje dichtbij. De koestering van licht verwarmt verdrietige harten.

Er is nog een verhaal van een moeder. Zij heeft haar kindje verloren en bij het ‘Monument voor het Overleden Kind’ na lange tijd weer een plaats kunnen geven.

En na het verhaal en het prachtig gezongen lied brengen de mensen het kaarsje weg. Soms naar een bestaand graf, soms mee naar huis. De meesten gaan naar het Monument en plaatsen daar overal de lichtjes. Sommigen hebben al een naambordje geplaatst en kunnen voor de eerste maal hun kind daar gedenken. Scouts uit Dronten staan elk jaar klaar om met de mensen mee te lopen om in het donker het juiste graf te vinden.

   

Na afloop drinken we koffie, thee en warme chocomel. Je kunt nog even blijven maar het hoeft niet. Het donker maakt je anoniem, als je dat wilt, je hoeft je verdriet niet te delen met anderen, maar het kan en mag wel. Met een letterlijk bakje troost is dat een goed moment. Bij de poort staat een meisje van 11 jaar. Ze is zo begaan met dit leed, dat ze voor iedereen een klein libelle label heeft geschilderd. Zo aardig!

En dan raakt de begraafplaats weer leeg. De kaarsjes blijven nog uren branden in het donker.

 

Wij bedanken alle mensen die geholpen hebben Wereldlichtjesdag 2018 mogelijk te maken.
Dank voor alle bijdragen in de collectebus, we zijn er erg blij mee.

Tot volgend jaar.

Henk, Marie-Catrien, Pien, Femke en Karin

 

 

 

 


 

avond

Wees welkom als sponsor!

Wilt u ons ook sponsoren? Kleine of grote bedragen zijn meer dan welkom!

Het monument voor het overleden kind is inmiddels gerealiseerd op de Begraafplaats de Wissel te Dronten.

Toch kunnen we alle nieuwe bijdragen goed gebruiken!

Bedankt alvast!

Stichting Wereldlichtjesdag Dronten

NL 56 RABO 0326 7798 25
Onder vermelding van donatie