Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag 2022

Elk leven – elk mensenkind
- Verwacht en gewenst
- Zelfs het niet verwachte en gewenste
- Ook het niet voldragen leven
- Ook het voor de geboorte leven
- Ook het leven dat naamloos bleef
- Ook het leven dat door rampen geen kans kreeg
- Ook het leven door geweld de levensadem is afgenomen

Elk leven, elk mensenkind heeft eeuwigheidswaarde
Elk leven blijft herinnerd
- Ook die verzwegen wordt
- Ook die ons in verwarring bracht
- Ook die ons in verlegenheid bracht

Elk leven dat in ons groeide blijft in ons leven
- Ook als het niet meer zichtbaar onder ons is
- Het blijft ons raken
- Het leeft met ons mee al weten we niet altijd hoe
- De betekenis van ieder leven wordt soms pas veel later duidelijk.
- Het is haast niet te geloven
- Elk leven heeft eeuwigheidswaarde
- Stimuleert ons nu te leven.

Marinus van den Berg

Wereldlichtjesdag 2021

Bronvermelding: Floortje Agema

 

Wereldlichtjesdag 2020