wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag Dronten 2022

We zijn weer druk met de voorbereidingen van Wereldlichtjesdag op 11 december 2022.

Zo zoeken we elk jaar naar (nieuwe) uitvoerende artiesten voor muziek en zang. Welke spreker is in staat met bemoedigende woorden te beginnen op de avond? Welke ouder spreekt uit eigen ervaring?  Welke gedicht kiezen we dit jaar? Zijn de fakkels nog in orde? Hoeveel lampenolie hebben we nodig? Controle van al het materiaal.

Bijna alles blijft hetzelfde. Als de hekken op 11 december 2022 om 18.45 uur opengaan, lopen we samen naar het plein. De begraafplaats is verlicht met kaarsen en fakkels. We komen daar bij elkaar om uw kinderen te gedenken, om een kaarsje aan te steken en de namen van uw kinderen hardop te noemen.

Vanaf 1 november is het mogelijk om de namen van de kinderen op te geven. Er is een kleine verandering op de website. De namen van de kind(eren) kunnen nu per vakje worden opgegeven met daarbij de mogelijkheid duidelijker aan te geven of de achternaam genoemd mag worden. En zo ja, welke achternaam.
Voor ons iets makkelijker, omdat we vaak toch een mailtje sturen om checken of er een achternaam (en zo ja, welke?) genoemd mag worden op de avond zelf. Het komt zo nauw, de naam moet en zal goed gezegd worden door ons. Dus nu is het op de site al duidelijker wat u wenst.

COVID maatregelen hebben ons twee jaar gedwongen om een livestream te verzorgen. Voor ons was het noodzakelijk ouders en hun familieleden troost op afstand te bieden bij Wereldlichtjesdag in Dronten

Gelukkig dwingen de COVID maatregelen ons niet dit jaar. Wel willen we weer graag naar de intieme, en vooral ook anonieme sfeer van de avond. Voor video-opnamen is licht nodig en dus minder privacy voor u. Toen er geen mensen aanwezig waren, was dat niet erg. Maar we verwachten dit jaar weer een grote opkomst op de Wissel en iedereen willen we graag privacy aanbieden. Dus hebben we de tussenweg gekozen. We bieden de mensen, die door welke omstandigheden dan ook niet aanwezig kunnen zijn op de avond zelf, te luisteren via een geluidstream. U kunt de geluidstream om kwart voor zeven aanklikken via onze site.

Het bestuur is qua samenstelling iets veranderd. Ronald Tiemens is geen bestuurslid meer, we hebben het bestuur aangevuld met Ina de Weerd uit Biddinghuizen. Zij is tevens bestuurslid bij de Vereniging voor Ouders met een Overleden kind (OOK).  Fijn dat we samen kunnen werken en we heten Ina dan ook van harte welkom. OOK:  https://www.oudersoverledenkind.nl

 

Tot zover. We blijven aan u denken, willen troost bieden en er elk jaar op de tweede zondag van december voor u zijn! Dat is wat wij doen en blijven doen! Een mooie, goed werkende, samenwerking tussen de gemeente Dronten, Monuta Pien Gouka Dronten en Volatus Uitvaartzorg en OOK.

 

Warme groet van Ina, Henk, Jacco, Pien, Marie-Catrien, Femke en Karin

Hier kunt u wereldlichtjesdag 2022 terugluisteren.

Klik hier om terug te luisteren.

wereldlichtjesdag

Wees welkom als sponsor!

Wilt u ons ook sponsoren? Kleine of grote bedragen zijn meer dan welkom!

Het monument voor het overleden kind is inmiddels gerealiseerd op de Begraafplaats de Wissel te Dronten.

Toch kunnen we alle nieuwe bijdragen goed gebruiken!

Bedankt alvast!

Stichting Wereldlichtjesdag Dronten

NL 56 RABO 0326 7798 25
Onder vermelding van donatie