wereldlichtjesdag

Beste ouders en andere belangstellenden,

De bestuursleden van Wereldlichtjesdag in Dronten kijken voorzichtig vooruit naar de volgende datum: 11 december 2022.

Een stukje geschiedenis. De eerste Wereldlichtjesdag werd gehouden in Amerika in 1997. Het initiatief is ontstaan uit de groep The Compassionate Friends.

De visie van The Compassionate Friends is dat “iedereen die ons nodig heeft, ons zal vinden en iedereen die ons vindt zal worden geholpen” .

MISSIEVERKLARING van de rouwgemeenschap:
De missie van The Compassionate Friends: wanneer een kind sterft, op welke leeftijd dan ook, heeft het gezin intense pijn en kan het zich hopeloos en geïsoleerd voelen. De Compassionate Friends biedt zeer persoonlijke troost, hoop en steun aan elk gezin dat de dood van een zoon van een dochter, een broer van een zus of een kleinkind meemaakt, en anderen om de rouwende familie beter bij te staan.
Een zelfhulporganisatie die vriendschap, begrip en hoop biedt aan nabestaanden die de dood van een kind hebben meegemaakt.

WERELDWIJDE KAARSENVERLICHTING MEMORIAL SERVICE

De Compassionate Friends Worldwide Candle Lighting op elke 2e zondag van december verenigt familie en vrienden over de hele wereld door een uur lang kaarsen aan te steken ter nagedachtenis aan de zonen, dochters, broers, zussen en kleinkinderen die ons te vroeg zijn ontvallen. Terwijl de kaarsen worden aangestoken om 19.00 uur lokale tijd, herdenken en eren wereldwijd honderdduizenden mensen de nagedachtenis van alle kinderen die te vroeg zijn heengegaan.

Nu beschouwd als de grootste massale kaarsverlichting ter wereld, creëert de jaarlijkse Worldwide Candle Lighting (WCL), een geschenk aan de rouwgemeenschap van The Compassionate Friends, een virtuele 24-uursgolf van licht terwijl het van tijdzone naar tijdzone beweegt. TCF's WCL begon in 1997 in de Verenigde Staten als een kleine internetactie en is sindsdien, naarmate het woord “Wereldlichtjesdag” zich over de hele wereld van de herdenking verspreidde, in omvang gegroeid.
Honderden formele kaarsverlichtingsevenementen worden georganiseerd. Duizenden informele kaarsverlichtingen worden uitgevoerd in huizen, terwijl families samenkomen voor een stille nagedachtenis aan kinderen die zijn overleden en nooit zullen worden vergeten.

Voor meer informatie om meer te lezen: http://www.compassionatefriends.org

Voor meer informatie voor hulp: https://www.oudersoverledenkind.nl/

‘OOK’ is een zelfhulporganisatie in Nederland, opgericht in 1981, met zo’n 1500 leden. Allemaal ouders van een overleden kind. Wij helpen onszelf en elkaar bij dit immense verdriet. Er is geen onderscheid in het verlies: het maakt niet uit op welke leeftijd je kind is overleden of op welke manier, je bent welkom.

Het initiatief om Wereldlichtjesdag in Dronten te organiseren is ontstaan uit een gesprek met beheerder Henk Keijzer van Begraafplaats Gemeente Dronten en de dames van Volatus Uitvaartzorg. Na het eerste jaar zijn Monuta Pien Gouka en Yarden erbij gekomen. Samen verzorgen wij sinds 2013 Wereldlichtjesdag in Dronten.

Met warme groet van het bestuur van Wereldlichtjesdag in Dronten
(ook voor Biddinghuizen en Swifterbant)

Wij zijn op 11 december 2022 op de Begraafplaats De Wissel te Dronten

wereldlichtjesdag

Wees welkom als sponsor!

Wilt u ons ook sponsoren? Kleine of grote bedragen zijn meer dan welkom!

Het monument voor het overleden kind is inmiddels gerealiseerd op de Begraafplaats de Wissel te Dronten.

Toch kunnen we alle nieuwe bijdragen goed gebruiken!

Bedankt alvast!

Stichting Wereldlichtjesdag Dronten

NL 56 RABO 0326 7798 25
Onder vermelding van donatie