wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag 2021

Elke 2e zondag in december is het Wereldlichtjesdag.

Dan steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was. Of hoe lang het al geleden is.

Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

Ook in de Gemeente Dronten organiseren we Wereldlichtjesdag sinds 2013 op de Algemene Begraafplaats De Wissel te Dronten. De avond is gevuld met muziek, gedichten, verhalen, het aansteken van kaarsjes én het noemen van de namen van de aangemelde overleden kinderen.

Door de namen hardop te noemen zijn de kinderen weer even onder ons. We voelen op dat moment de verbinding met elkaar. Het is een fijne manier om verdriet samen te delen.

Dit jaar 2021 valt Wereldlichtjesdag op zondag 12 december.

De afgelopen twee jaar was er, door de Corona maatregelen, geen samenkomst op Begraafplaats De Wissel. In plats daarvan was er een livestream verbinding. Dit jaar hebben we, als bestuur, goede hoop dat we weer bij elkaar kunnen komen op 12 december. Wel komt ook weer een livestream-verbinding.

We kregen leuke reacties op de livestream verbinding. Omdat in dit jaar het coronavirus opnieuw de kop kan opsteken en we niet de maatregelen bijtijds goed kunnen inschatten laten we de livestream terugkomen. Familieleden, die minder mobiel zijn of niet kunnen, hebben dan toch gelegenheid erbij te zijn.

Toch zijn ook wij hoopvol gestemd en ontvangen u allen het liefst op Begraafplaats De Wissel.  Met elkaar zijn heeft onze voorkeur.

Het programma zal niet wijzigen. Als organisatie zorgen wij voor het oplezen van de naam/namen van uw kind/kinderen. Het nummer “Precious Child” zal live worden gezongen. En u kunt weer een kaarsje(s) aansteken en plaatsen bij het monument.

Wie op de avond zal spreken en muziek maken is nog niet bekend.
Wel kunt u zich vanaf 14-10-2021 via deze site www.wereldlichtjesdagindronten.nl, aanmelden. Daar kunt u ook de kinderna(a)m(en) opgeven.

Zou u via de livestream verbinding willen meekijken? Dan kunt u dat ook opgeven.
U ontvangt in uw bevestiging de livestream code om op 12 december in te loggen.
Vanaf 18.45 kunt u meekijken.

We proberen er met elkaar weer een troostrijke avond van te maken.

Tot 12 december.

wereldlichtjesdag

Wees welkom als sponsor!

Wilt u ons ook sponsoren? Kleine of grote bedragen zijn meer dan welkom!

Het monument voor het overleden kind is inmiddels gerealiseerd op de Begraafplaats de Wissel te Dronten.

Toch kunnen we alle nieuwe bijdragen goed gebruiken!

Bedankt alvast!

Stichting Wereldlichtjesdag Dronten

NL 56 RABO 0326 7798 25
Onder vermelding van donatie